Konflikt europejski

Webvideo

Walka plebiscytowa o Górny Śląsk 1921

W dzisiejszych czasach – tak jak przed laty – istnieją w Europie regiony pragnące autonomii. Obecnie także wybuchają konflikty o podłożu etnicznym czy religijnym. Pytanie, jak ułożyć stosunki w społeczeństwach wieloetnicznych, jest więc nadal aktualne.

Sto lat temu wieloetniczny Górny Śląsk znalazł się w centrum europejskich wydarzeń politycznych. Jego polsko- i niemieckojęzyczni mieszkańcy – żyjący od wieków w pokojowej koegzystencji – zostali zmuszeni, by opowiedzieć się za przynależnością do Polski lub do Niemiec.

Celem tego filmu jest spojrzenie w przeszłość, w tym przypadku na górnośląski plebiscyt z 20 marca 1921 roku i wydarzenia mu towarzyszące, które może nam pomóc w zrozumieniu teraźniejszych konfliktów narodowościowych w Europie. A także w uzyskaniu ważnych wskazówek na temat tego, jak budować teraźniejszość i przyszłość – wolną od nacjonalizmu i populizmu.

W dokumentacji tej połączono ujęcia archiwalne z aktualnymi zdjęciami regionu. Wywiady z polskimi i niemieckimi ekspertami oraz animowane mapy pomagają zrozumieć zdarzenia i tło historyczne.

Produkcja ta została zrealizowana przez Centrum do Spraw Edukacji Obywatelskiej Nadrenii Północnej-Westfalii (Landeszentrale für politische Bildung NRW) w koprodukcji z Fundacją Domu Górnego Śląska oraz z Fundacją Domu Gerharta Hauptmanna. Skierowany jest on przede wszyskim do uczniów i studentów oraz wszystkich zainteresowanych historią Europy.

Niemiecka wersja językowa filmu

Creative Commons-Lizenz

Die auf dieser Seite herunterladbaren Videos stehen unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-NC-ND 4.0 - kein Social Media. Die Videos dürfen vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht werden, wenn die Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen als Lizenzgeber genannt wird. Sie dürfen nicht verändert und nicht kommerziell genutzt werden. Das betrifft ausdrücklich auch die Verwendung von Ausschnitten oder gekürzten Versionen, die ohne gesonderte Vereinbarung nicht zugänglich gemacht oder weiterverbreitet werden dürfen. Außerdem darf dieser Film ausdrücklich nicht auf Soziale Medienplattformen wie z.B. YouTube, Facebook, Instagram und alle weiteren hochgeladen werden, da er Materialien des Bundesarchiv Filmarchivs enthält, dessen Lizenzbedingungen eine solche Verwendung nicht erlauben. Der Film darf nur mit dieser zusätzlichen Einschränkung der CC-Lizenz weitergegeben werden (share alike).

Creative-Commons-Lizenz für diesen Film

Download

Video "Konflikt europejski" speichern (MP4, 887,27 MB)

Filmographische Angaben

Dokumentation
Niemcy, 2021
Regie: Ronald Urbanczyk
Produktion: Arche Noah Filmproduktion
Schlagworte: Europa, Geschichte

Laufzeit: 36:00 Minuten